Raad van de EU neemt programma digitale transformatie aan

Het beleidsprogramma 2030 Traject naar het digitale decennium is aangenomen door de Raad van de EU. Dit programma moet voor een Europese digitale transformatie zorgen op het gebied van infrastructuur, vaardigheden, bedrijven en overheidsdiensten.

Er zijn concrete doelen en streefcijfers vastgesteld die de EU in 2030 wil bereiken. Het gaat om de volgende vier hoofdpunten:

  • Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals;
  • Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen;
  • Digitale transformatie van bedrijven;
  • Digitalisering van overheidsdiensten.

De doelen en bijbehorende streefcijfers zijn in deze infographic samengevat.

De Commissie zal samen met de lidstaten trajecten ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken.