Q&A met Sarah Coombs

Sarah Coombs werkt als Adviseur Research Support bij hogeschool Saxion. Ze doet een promotieonderzoek naar een nieuw instrument dat de maatschappelijke impact van onderzoek in het hbo moet evalueren.

Door: de redactie

Na het afronden van je promotieonderzoek ben je straks een scientomatrician. Wat is dat?

‘Een scientomatrician houdt zich bezig met het analyseren en evalueren van onderzoek, technologie en innovatie. Evalueren van maatschappelijke impact valt hieronder.’

Hoe kwam je ertoe een instrument te ontwikkelen dat specifiek de maatschappelijke impact van onderzoek in het hbo evalueert?

‘Er is op dit moment geen complete tool beschikbaar die voor het hele hbo de inhoudelijke impact van toegepast onderzoek kan evalueren. Er zijn wel instrumenten die de impact van onderzoek op verschillende niveaus kunnen evalueren, maar helaas vooral kwantitatief of voor fundamenteel onderzoek. Dat zegt ons alleen iets over de hoeveelheid onderzoek die er gedaan is. Niets over de inhoudelijke impact die het op de maatschappij heeft. Hbo-instellingen zijn er met hun toegepaste opleidings- en onderzoeksprogramma bij uitstek om antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze ontlenen er hun bestaansrecht aan.’

Bestaat er een evaluatiemodel voor het meten van de impact van universitair onderzoek?

‘Er zijn verschillende universitaire modellen, maar als het gaat om evalueren van maatschappelijke impact van toegepast onderzoek, dan voldoen deze traditionele modellen niet. Ze gaan voorbij aan de grillige en steeds veranderende context waarbinnen toegepast onderzoek plaatsvindt.’

Hoe kan het evaluatiemodel straks worden ingezet en welke rol speelt de informatieprofessional daarbij?

‘We nemen de onderzoeker en zijn onderzoek als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een model. We werken daarbij echt vanuit de praktijk. Uiteraard spelen subsidiënten en de Vereniging Hogescholen ook een rol. Een scientomatrician werkt, overal ter wereld, vaak in en voor bibliotheken. De bibliotheek is immers de verbindende schakel in onderzoeksondersteuning. Informatieprofessionals in het hbo spelen een steeds grotere rol in dit proces. Ook ondersteunen ze in belangrijke mate het evaluatieproces van onderzoek door output te archiveren, te metadateren, de FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)-principes daarbij te bewaken en open science mede mogelijk te maken. Zo dragen informatieprofessionals er direct aan bij de maatschappelijke impact van hbo-onderzoek te vergroten. Ze scheppen er de voorwaarden voor.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 7 / 2018. Het gehele nummer kun je hier lezen.