Q&A met Christian van der Ven

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) won in 2014 de allereerste IVI Award voor zijn website Het geheugen van Brabant. De prijs heeft als doel innovatie in de informatiebranche te stimuleren en bestaat uit 12.500 euro aan innovatiesupport. Christian van der Ven vertelt hoe het BHIC deze support heeft ingezet.

Waaruit bestond de support?

‘Aan de IVI Award hebben zich verschillende partners verbonden. Wij waren vooral erg benieuwd naar hun ideeen over hoe we als BHIC nog effectiever kunnen worden in onze manier van (samen)werken. Daartoe konden we bijvoorbeeld kiezen voor workshops en trainingen. Zo hebben we twee brainstormsessies rond onze digitale dienstverlening en sociale media gehad. Samen met Webbieb zijn we gekomen tot scherpere keuzes en doelen, zodoende tot een betere focus en meer integrale inzet van onze online media.’

Wat was voor jullie het meest waardevol?

‘Door deze prijs kwamen we in contact met mensen uit voor ons nieuwe werelden, met een frisse blik en vaak verrassende kijk op ons en ons werk. Mooi voorbeeld is de begeleiding die we kregen van reclamebureau Intrige. Zij hielpen met het uitwerken van de marketingcampagne voor onze nieuwe website Deautovanmnopa.nl. We zijn anders gaan aankijken tegen ons “product” en de mogelijkheden om het “in de markt” te zetten. Eerder het verhaal achter de mensen centraal dan persoonsnamen in een database. We onderkenden dit al wel, maar soms heb je een zetje nodig om een grotere sprong te wagen.’

Is alle aandacht uitgegaan naar digitale innovatie?

‘Nee, we hebben in overleg met de award-partners steeds gekeken wat zij het best voor ons konden betekenen. Zo werd de centrale hal van onze monumentale Citadel (het zeventiende-eeuwse fort waarin het BHIC gehuisvest is) heringericht. Dit bleek voor receptionistes en studiezaalmedewerkers een uitgelezen kans om samen met TerSprake te workshoppen over klantopvang, dienstverlening en werkplekken.’

Het gehele bedrag is inmiddels opgesoupeerd?

‘Haha, we hebben zelfs nog wat tegoed. Zo kijken we nu samen met de Bibliotheek Veghel en DOKlab naar mogelijkheden om ons “Geheugen van Brabant” ook via multitouchtafels te ontsluiten. Op het BHIC heeft de innovatiesupport hoe dan ook voor een boost gezorgd.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen