Provincie Noord-Brabant digitaliseert diacollectie

De Provincie Noord-Brabant laat Picturae uit Heiloo 23.000 dia’s uit hun beeldarchief digitaliseren. Het betreft 14.352 dia’s van het Monumenten Inventarisatie Project en ruim 5.500 dia’s van het Provinciaal Depot Bodemvondsten. Deze collecties bevatten een schat aan informatie voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. De provincie stimuleert de beleving van het erfgoed door deze dia’s straks online beschikbaar te stellen.

Vanaf 1979 heeft de provincie Noord-Brabant de jonge bouwkunst uit de jaren tussen 1850 en 1940 geïnventariseerd. Na 1988 gebeurde dit in het landelijk opgezette Monumenten Inventarisatie Project, kortweg MIP genoemd. In Noord-Brabant zijn in het MIP 26.704 objecten geïnventariseerd, gefotografeerd en ingevoerd in een database. Uit het Brabantse MIP zijn later door het Rijk, in het Monumenten Selectie Project (MSP), 2.509 objecten geselecteerd als Rijksmonument. Daarnaast vormde het MIP de basis voor veel gemeentelijke monumentenlijsten.

In het Provinciaal Depot Bodemvondsten zijn van ongeveer duizend locaties in heel Brabant vondsten aanwezig, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkenningen. Per plaatsnaam zijn vondstlocaties beschikbaar met een aantal gegevens: de (huidige) gemeente, plaatsnaam, toponiem/locatienaam, jaar van de vondst(en) en de globale datering.

Picturae heeft vorige week in een weblog de belangrijkste projecten van 2014 op een rijtje gezet.