Project brengt ambtelijke geschiedenis in kaart met crowdsourcing

Een groep ambtenaren heeft het initiatief genomen om de ambtelijke geschiedenis een gezicht te geven. Ze doen dat door 100 portretten te verzamelen van ambtenaren uit de afgelopen tweehonderd jaar. Het gaat om persoonlijke portretten van ambtenaren die betrokken waren bij belangrijke gebeurtenissen.

Met het initiatief willen de ambtenaren de historie van het ambtelijk vakmanschap in beeld brengen, door via de website van het project (amateur-)historici, al dan niet in dienst bij de overheid, op te roepen een bijdrage te leveren aan het initiatief. Deze bijdrage kan bestaan uit het verrichten van onderzoek of het aanleveren van een van de genoemde 100 portretten.

Initiatiefnemers zijn Jeroen Pepers en Davied van Berlo. “We willen met dit initiatief en met deze opzet een brede groep betrekken bij onze gezamenlijke geschiedenis, uit alle onderdelen en lagen van de overheid. Door de reacties uit ons netwerk verwachten we veel enthousiasme en steun om dit met elkaar een succes te maken!” En over de werkwijze: “We hebben bewust gekozen voor een vorm van crowdsourcing. Er zijn veel mensen werkzaam of betrokken bij de overheid die ook in staat zijn om een goede historische tekst te schrijven. Met elkaar kunnen we komen tot een mooi geheel.”

De website met informatie en de mogelijkheid om je verhaal bij te dragen is vanaf 12 mei in de lucht. De bedoeling is dat de 100 portretten 1 oktober a.s. zijn aangeleverd. Na een redactieslag in de laatste maanden van het jaar verschijnt de portrettenbundel in het eerste kwartaal van 2015. Van Berlo en Pepers hebben daarbij nog meer ambities: “Het zou mooi zijn als we de portrettenbundel zouden kunnen combineren met de viering van 200 jaar koninkrijk. De eerste contacten daarover zijn al gelegd.”