Project #BOOK genomineerd voor Nationale Alfabetiseringsprijs 2014

Het leesproject #BOOK van het Rudolf Berlin Center is genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs 2014. #BOOK bevordert leesmotivatie en leesbegrip bij jongeren op het vmbo. De methode is ontwikkeld door medewerkers van het Rudolf Berlin Center, een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en het IWAL Instituut.

In #BOOK lezen jong-adolescenten op het vmbo een boek en komen ze wekelijks in een kleine groep op school bijeen om samen met een trainer over (de thematiek van) het boek te praten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leerlingen die de training hebben gevolgd na afloop ervan beter presteren op leesbegrip, een positievere leesattitude bezitten en sterkere sociaal-emotionele competenties hebben dan hun leeftijdgenoten uit de controlegroep. Leesgedrag en sociale competenties zijn bepalende factoren in voortijdige schooluitval. #BOOK is derhalve een veelbelovend middel in de strijd tegen voortijdige schooluitvallers.

De Nationale Alfabetiseringsprijs is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven, die werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De missie van de uitreiking van de Nationale Alfabetiseringsprijzen is het zichtbaar maken en waarderen van initiatieven ter voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid in Nederland. De prijs wordt op maandag 8 september, International Literacy Day uitgereikt. Op diezelfde dag is ook de start van de Week van de Alfabetisering.

Een vakjury heeft uit een groot aantal inzendingen de genomineerden bepaald. Het publiek bepaalt door middel van stemmen wie de winnaar van de prijs wordt. Stem via http://tijdvoortaal.nl/stem-nu.