Professional in het nieuws: Hubert Krekels

Hubert Krekels (1959) is onlangs bibliothecaris van Wageningen UR geworden. Hij was hoofd afdeling Collectieen Informatiemanagement Bibliotheek Wageningen UR.

De grootste uitdaging in je nieuwe baan?

Mijn uitdaging is om de bibliotheek te begeleiden naar een solide toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan een vernieuwd klantperspectief: de klant gedraagt zich anders als gevolg van nieuwe tools – en daar moeten we ons voortdurend aan aanpassen. Klanten vinden het niet langer vanzelfsprekend om onze tools te gebruiken; we moeten onze aannames over informatiegedrag gaan bijstellen. Dit betekent dat we nog nauwkeuriger moeten weten hoe onderzoekers en studenten informatie zoeken en consumeren.

Nog meer plannen?

Ook denk ik aan een vernieuwde dienstverlening. Dat wil zeggen: binnen academische bibliotheken andere diensten leveren, zoals in ons geval bibliometrie, meer onderwijs, dataservices en contentmanagement voor de interne organisatie. Denk hierbij aan het ontwikkelen van data-repositories; het betreft niet alleen meer het beheer van de publicatie-output, maar ook projectinformatie, auteurs-id’s, et cetera. En dat moet allemaal naadloos integreren met de corporate website en de websites van onderzoekers. We doen daar al veel aan, maar er liggen nog veel uitdagingen. Verder verwacht ik dat we de bibliotheeksystemen de komende jaren drastisch op de schop gaan nemen.

Hoe ziet de gemeenschappelijke wereld van bibliothecarissen en uitgevers eruit?

Tot nu toe is dat vooral een systeem geweest van klanten en leveranciers, waarin de leveranciers wel erg dominant waren. Ik verwacht (of hoop) dat we meer toegroeien naar een partnershipmodel waarin de twee partijen in elkaars verlengde handelen ten behoeve van de eindgebruiker. Die eindgebruiker moet steeds minder de specifieke uitgevers gaan zien. Dus geen SpringerLink, geen Science Direct, geen ebookplatforms, maar een digitale bibliotheek waarin alle content netjes is geïntegreerd. Dat gebeurt nu al binnen discovery tools, maar vooralsnog op een redelijk gebrekkige manier. Het heeft nu nog te weinig effect op onze werkprocessen. We hebben immers nog steeds een eigen catalogus en bestelsysteem, en ook in onze repositories moet nog heel veel handmatig gebeuren.

Welke waarde kunnen uitgevers creëren om meer te betekenen voor bibliotheken zonder in te leveren op hun financiële waarde?

Om te beginnen kunnen uitgevers veel meer inzetten op uniforme levering van metadata door het hele traject, dus van selectie tot uitlevering. De overhead die nu boven op het collectiebudget van de bibliotheek komt door administratie en handling, kan echt wel omlaag. De winst die dat oplevert in besparingen op collectieverwerking en dergelijke, kan rechtstreeks ten goede komen van de inhoud. Daar gaat het om bij de klant – en dat is kassa bij de uitgever.

Wat heb je gestudeerd?

Taal en Literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant met als specialisatie Literatuursociologie. Daarnaast veel bijvakken marketing en marktonderzoek. Daar heb ik wel veel plezier van gehad.

Je allereerste baan?

Projectleider elektronisch uitgeven bij Kluwer Bedrijfswetenschappen in Deventer.

Welke vakbladen zijn het belangrijkst voor je?

Nu moet ik natuurlijk zeggen InformatieProfessional, dat geldt zeker voor de Nederlandstalige vakbladen. Daarnaast lees ik artikelen in internationale vakbladen op ad-hocbasis. Ik mis eigenlijk wel een goed digitaal vakblad waarin ik tussendoor kan grasduinen.

Heeft het papieren boek nog toekomst?

Natuurlijk! Wat een rare vraag. Wie het papieren boek ter discussie wil stellen, moet maar eens de printer in zijn algemeenheid ter discussie stellen, vind ik. Ik begrijp ook niets van informatieprofessionals die ebooks heilig verklaren. Een boek hóeft voor mij helemaal niet handig te zijn en ik voel me ook helemáál niet ouderwets. Ebooks hebben zeker bestaansrecht, maar we moeten het niet overdrijven.

Je favoriete vrijetijdsbesteding?

Lezen, koken en eten, films en goede tv-series kijken en met mooi weer lange wandelingen of fietstochten maken.

Wat had je willen zijn als…?

Literair uitgever, ambachtelijk boekbinder of grafisch ontwerper

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen