Privé-archief Annie M.G. Schmidt naar Letterkundig Museum

Flip van Duijn, zoon van dichteres en schrijfster Annie M.G. Schmidt, heeft het privé-archief van zijn moeder geschonken aan het Letterkundig Museum. Het archief bestaat onder meer uit scripts, typoscripten en verschillende literaire prijzen.

Hoogtepunten uit het archief zijn volgens het Letterkundig Museum de circa 185 brieven die Schmidt aan haar moeder schreef en de tweezijdig bewaard gebleven briefwisseling met haar man Dick van Duijn (totaal circa 280 brieven). Voorts de uitgebreide correspondentie met impresario en theaterproducent John de Crane, en brieven aan Henny Anke en Liesbeth Montagne, vriendinnen.
‘Annie M.G. Schmidt is een begenadigd brievenschrijfster en is in haar correspondentie even persoonlijk, oorspronkelijk en geestig als in haar literaire werk,’ aldus directeur Aad Meinderts in een persbericht. ‘Met name de brieven aan haar moeder, man en De Crane verdienen het integraal te worden gepubliceerd.’
De meest bijzondere stukken uit deze aanwinst worden getoond in een kleine expositie, die valt in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen van het museum. De looptijd ervan is afhankelijk van de literaire actualiteit. In 2017 zal het aan het Letterkundig Museum gelieerde Kinderboekenmuseum een interactieve tentoonstelling brengen over de leukste verhalen van Schmidt.