Nauwkeuriger longoperatie met 3D virtual reality

Dankzij 3D virtual reality is het tegenwoordig mogelijk om bij longtumoren longsparende operaties uit te voeren. Er hoeft niet meer dan nodig gezond longweefsel weggesneden te worden. En de patiënt houdt meer longcapaciteit over. Op NOS.nl laat Lex Maat, cardio-thoracaal chirurg bij het Erasmus MC, zien hoe deze nieuwe beeldvormende techniek werkt. ‘Voorheen moesten we plakje voor plakje in ons hoofd het verloop van de bloedvaten reconstrueren om een beetje een idee te krijgen hoe het driedimensionaal zit. Met de VR-bril kan ik als het ware door de long heen wandelen en precies zien waar de tumor zit’, aldus Maat. Zie ook dit artikel voor meer achtergrond.