Portfolio Uitgeverij IP uitgebreid met Bibliotheekblad

Het fonds van Uitgeverij IP, onderdeel van KBenP, wordt vanaf 2015 aangevuld met Bibliotheekblad. Uitgeverij IP, dat onder meer het vakblad InformatieProfessional uitgeeft, nam in januari 2014 VIP Enterprise Information Management over.

NBD Biblion BV en KBenP hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Bibliotheekblad. Vanaf 1 januari 2015 maakt dit vakblad deel uit van KBenP, waar onder andere Uitgeverij IP toe behoort. Met deze overgang verwacht NBD Biblion de continuïteit van Bibliotheekblad op de lange termijn te waarborgen.

De redactie van Bibliotheekblad maakte tot 2009 deel uit van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. In 2009 trok het ministerie van OCW zich als subsidieverstrekker terug, waarna NBD Biblion de verantwoordelijkheid op zich nam om het blad te continueren. De redactie ging deel uitmaken van NBD Biblion dat al als uitgever van het blad fungeerde.

NBD Biblion heeft in al die jaren geprobeerd om het vakblad kostendekkend en zonder winstoogmerk te exploiteren. Henk Das, directeur NBD Biblion: “Uit onderzoek is meerdere malen gebleken dat er binnen de bibliotheekbranche grote behoefte is aan Bibliotheekblad. Bij KBenP komt het vakblad in een echte uitgeefsetting terecht en kan meer synergie bereikt worden. NBD Biblion heeft in de afgelopen jaren het exploitatietekort al substantieel weten te verminderen en deze overgang maakt ook een kostendekkende exploitatie op termijn mogelijk. De redactie van Bibliotheekblad gaat met het blad één op één over naar KBenP”.

Volgens Peter van Gorsel, uitgever bij uitgeverij IP, is het tijdschrift een goede aanvulling op het portfolio. Uitgeverij IP geeft de vakbladen InformatieProfessional en VIP Enterprise Information Management uit. ”We bereiken hiermee momenteel jaarlijks al 16.000 professionals werkzaam in de informatiebranche. Met de toevoeging van Bibliotheekblad hopen we door te groeien tot hét print- en digitale platform voor deze beroepsgroep.”