Petitie roept overheid op tot controle over ontwikkeling AI

De opkomst van AI biedt kansen, maar brengt ook enorme risico’s met zich mee. Daarom is de petitie Control AI gelanceerd, waarmee de initiatiefnemers (waaronder voormalig D66-Kamerlid Kees Verhoeven, eigenaar Bureau Digitale Zaken) een oproep doen aan de Nederlandse politiek: neem controle over de ontwikkeling van AI. ‘Zorg dat de mens bepaalt hoe een toekomst met AI eruitziet. Niet andersom.’

De Nederlandse Tweede Kamer en het kabinet worden opgeroepen tot het nemen van de volgende maatregelen:

  • Neem een leidende rol in Europa en voer via EU-wetgeving hoogstaande regulering van AI-toepassingen door. Neem de AI-verordening nog dit jaar aan. Zorg dat geavanceerde AI, zoals foundation models, onder ‘high risk’ vallen, reduceer systemische risico’s en dwing transparantie af over de training van het model.
  • Versnel de aanname van het AI-verdrag in de Raad van Europa en (mede)initieer het opzetten van een internationale top over AI op korte termijn.
  • Vraag instanties met kennis van en ervaring met AI om advies, verzoek om een snelle update van het WRR-rapport Opgave AI en koppel daaraan direct een rijksbreed actieplan.
  • Laat door ieder ministerie in kaart brengen op welke gebieden AI fundamentele invloed zal uitoefenen en breng in kaart waar extra regelgeving nodig is om die invloed in goede banen te leiden. Stel als overheid ook een AI-inkoopstrategie vast.
  • Informeer de Nederlandse bevolking op laagdrempelige wijze over de kansen en bedreigingen van de inzet van AI.
  • Bewaak het onderscheid tussen menselijk en kunstmatig. Dwing af dat duidelijk is wanneer een uiting met AI tot stand is gekomen of wanneer een mens communiceert met AI. Dwing AI-ontwikkelaars publieke verantwoording af te leggen over de ontwikkelkeuzes die ze maken.

De petitie is intussen bijna tweeduizend keer ondertekend.