Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI bij OU

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september 2023.

Artificiële intelligentie heeft in de afgelopen jaren snelle vorderingen geboekt en speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving, stelt de OU. Dat komt enerzijds door de technologische vooruitgang in bijvoorbeeld geneeskunde en robotica en de optimalisering van allerlei processen, maar ook door de mogelijkheid om het commerciële en politieke gedrag van mensen te manipuleren door gerichte advertenties en (nep)nieuws.

Sociale en ethische aspecten

De leerstoel zal onderzoek en onderwijs op het gebied van AI ontwikkelen. Dit is een technisch onderzoeksgebied gericht op de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes en modellen voor taken als geautomatiseerde besluitvorming, machinaal leren en redeneren door intelligente systemen. Het toenemende beroep op AI door bijvoorbeeld de overheid, maar ook binnen de publieke en financiële sector, vraagt om meer aandacht voor de sociale en ethische aspecten. AI kan een positief effect hebben op de samenleving, maar alleen als het veilig, transparant en verantwoord is. Als leerstoelhouder kijkt Natasha Alechina naar de technische aspecten die nodig zijn voor veilig en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie.

AI-masterprogramma

De leerstoel zal bijdragen aan het AI-masterprogramma dat momenteel wordt ontwikkeld. Het is volgens Alechina belangrijk dat studenten de maatschappelijke en ethische implicaties van AI leren begrijpen. Dit vergt diepgaande technische kennis: ze moeten begrijpen hoe de methoden die zij gebruiken werken, waar problemen kunnen ontstaan en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld vooroordelen zich niet voordoen.

Bij de ontwikkeling van het masterprogramma moet goed voor ogen worden gehouden dat de studenten nu al de kennis opdoen die ze nodig hebben als deskundige AI-specialisten over vijf of tien jaar, stelt Alechina. Daarnaast vindt ze dat studenten moeten worden aangemoedigd om te discussiëren over de maatschappelijke implicaties van AI, moeten ze in staat worden gesteld het mediadiscours over AI kritisch te analyseren en moeten ze kunnen bijdragen aan de discussie over het overheidsbeleid inzake AI.

Natasha Alechina studeerde in 1986 cum laude af in filosofie en promoveerde vervolgens op ‘Probabilistic Semantics and Inductive Logic’ aan de staatsuniversiteit van Moskou. Sinds 2019 werkt ze als universitair hoofddocent aan de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.