Persgroep en KB slaan handen ineen voor digitalisering na-oorlogse kranten

De KB en de Persgroep trekken de komende jaren samen op om belangrijke na-oorlogse landelijke en regionale kranten online beschikbaar te maken. De Persgroep stelt de titels uit haar bezit ter beschikking en de KB spant zich in om die te digitaliseren en hiervoor fondsen te werven. De gedigitaliseerde kranten zullen uiteindelijk via Delpher te vinden zijn.

Bart Verkade, zakelijk directeur van de Persgroep, en Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB, ondertekenden een licentieovereenkomst. Die stelt de KB in staat om alle titels van de Persgroep waarop deze het auteursrecht bezit, te digitaliseren, op te slaan in het digitaal magazijn en online beschikbaar te stellen. De Persgroep ontvangt ook zelf de digitale bestanden.

Verkade: “Wij vinden het van groot belang dat deze kranten voor de toekomst bewaard blijven en beschikbaar komen voor wetenschappelijk en vrijetijdsonderzoek.”

Uit het brede bezit aan titels van de Persgroep heeft de KB al een aantal belangrijke landelijke kranten gedigitaliseerd; de Volkskrant, Trouw en Het Parool komen volgens planning dit najaar online. Spoedig daarna volgen jaargangen van onder meer AD, De Gelderlander en Brabants Dagblad. KB en Persgroep tekenden ook een intentieverklaring, waarin zij de hoop uitspreken, dat de KB voldoende fondsen zal vinden voor het digitaliseren van de overige titels.

Knibbeler: “Wij zien zeker goede kansen om fondsen te vinden. Het is van algemeen belang dat dit gezamenlijke erfgoed digitaal toegankelijk is.”
Digitalisering historische kranten

Sinds 2006 digitaliseert de KB historische kranten binnen verschillende projecten. Via Delpher zijn al ruim elf miljoen pagina’s te vinden uit kranten van 1618 tot 1995, die uit landelijke dagbladen, oorlogskranten en regionale kranten komen. De Persgroep is uitgever van belangrijke, invloedrijke landelijke en regionale dagbladen en vindt het van groot belang dat deze titels vrij beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderzoek en het algemene publiek.