Opening Bibliothèque Descartes in OBA Oosterdok

Op 31 januari wordt de Franstalige collectie Descartes in OBA Oosterdok officieel in gebruik  genomen. Deze collectie is afkomstig uit de bibliotheek van het Institut Français des Pays-Bas (IFPB) en is met 14.000 titels de grootste Franstalige boekenverzameling in Nederland. De ingebruikname is de start van de structurele samenwerking tussen de OBA en IFPB.

De collectie van het Institut Français des Pays-Bas (IFPB) gaat terug op het Maison Descartes, de Franse culturele ambassade die in 2017 door Frankrijk vanwege bezuinigingen werd gesloten en waarvan het historische pand aan de Vijzelgracht werd verkocht.

De collectie van het IFPB, bestaande uit zo’n 14.000 titels, is per januari 2019 overgedragen aan de OBA. Het IFPB stelt de overdracht van cultureel erfgoed en het stimuleren van de culturele dialoog op een openbare en toegankelijke plek als belangrijke taken te zien en daarbij in de OBA de ideale partner gevonden te hebben.

Bibliothèque Descartes bevindt zich op de derde etage van OBA Oosterdok als onderdeel van Het Huis van alle Talen, dat een podium wil bieden aan verschillende talen en culturen. Speerpunten van de collectie zijn hedendaagse literatuur, menswetenschappen, jeugd- en stripboeken. De collectie is opgenomen in het interbibliothecaire uitleensysteem en is hierdoor toegankelijk voor iedereen in heel Nederland.

De OBA stelt in een persbericht dat een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is dat de Franse ambassade jaarlijks een bijdrage levert aan het collectiebudget van Bibliothèque Descartes. ‘Daardoor blijft de collectie levend en actueel én blijft, ook in de toekomst, een van de grootste Franstalige bibliotheken van ons land voor iedereen beschikbaar.’

OBA directeur Martin Berendse zegt over de samenwerking: ‘We waren direct geïnteresseerd in de collectie van het Institut Français, maar onder een aantal voorwaarden. Ten eerste wilden we de collectie inbedden in onze verzameling boeken in de andere talen die Amsterdam rijk is. Ten tweede wilden we niet alleen de boeken herbergen, maar ook ruimte geven aan Franse en Franstalige activiteiten zoals Maison Descartes die ook organiseerde. Ten derde wilden we een levende bibliotheek met de daarbij horende jaarlijkse aankoop van nieuwe titels.’

Met ingang van januari is bij de OBA ook de Alliance Française Amsterdam ondergebracht, die onder andere taalcursussen en programma’s over de Franse geschiedenis organiseert.