Openbare bibliotheken: themanummer Boekman: ‘People’s Palaces’

Boekman, het tijdschrift van de Boekmanstichting, heeft onlangs het themanummer ‘People’s Palaces: bibliotheken als hart van de gemeenschap’ uitgebracht. De achttien gastauteurs (onder meer Francine Houben, Bas Savenije, Frank Huysmans en Edwin Mijnsbergen) onderzoeken in dit nummer de vraag hoe openbare bibliotheken zich nu en in de toekomst handhaven of zouden kunnen handhaven. Dat doen zij niet door middel van kritische beschouwingen, maar in de vorm van handreikingen en projectbeschrijvingen. Meer informatie, waaronder het bijbehorende dossier ‘De openbare bibliotheek verbindt’, is te vinden op de website van de Boekmanstichting: goo.gl/nbiUsh.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen