Open Universiteit en Universiteit Leiden starten Joint Legal Technologies Program

De Open Universiteit en de Universiteit Leiden gaan de krachten bundelen en een gezamenlijk legal technologies-programma aanbieden voor professionals. Daarmee willen zij voorzien in ‘geavanceerd juridisch-informaticaonderwijs waar de snel digitaliserende samenleving om vraagt’. 

Het programma is een doorontwikkeling van het Leiden Legal Technologies Program dat door het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden in Den Haag werd aangeboden. Het Joint Legal Technologies Program wordt geleid door Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en tevens verbonden aan de Universiteit Leiden. In het programma zijn docenten actief van beide universiteiten en gastdocenten van andere universiteiten en uit de praktijk. Emeritus hoogleraar Jaap van den Herik, een van de grondleggers van AI in Nederland en medeoprichter van het oorspronkelijke Leiden Legal Technologies Program, blijft als wetenschappelijk adviseur aan het nieuwe programma verbonden.

Digitalisering en AI voor juridische professionals

De maatschappij digitaliseert razendsnel. Binnen het juridische domein en het recht hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen. De zogenoemde ‘legal technologies’ bieden juridische professionals mogelijkheden om hun vak efficiënter en adequater te beoefenen. Denk daarbij aan gespecialiseerde chatbots die conceptprocesstukken schrijven, text mining tools die jurisprudentie en wetgeving analyseren, risicoanalyses op basis van big data, en algoritmes die besluiten nemen of besluitvormingsprocessen ondersteunen.

Tegelijkertijd vragen de groeiende digitale mogelijkheden om juridische kaders. Bovendien kan het gebruik van legal technologies consequenties hebben voor de democratische rechtsstaat. ICT-experts en juridische professionals zullen meer moeten samenwerken en elkaars expertise moeten aanvullen om legal technologies op de juiste manier door te ontwikkelen en op verantwoorde wijze in te zetten in de praktijk.

Multidisciplinair karakter

Het Legal Technologies Program heeft een multidisciplinair karakter, waarbij onderzoekers en professionals met zowel ICT, juridische als sociaalwetenschappelijke achtergronden samenwerken. In het programma leren zij over de (on)mogelijkheden van legal technologies in hun eigen werkveld en krijgen ze de strategische inzichten mee die nodig zijn om bruggen te bouwen tussen de wereld van legal en tech. Ook onderzoeken ze wat nodig is om de fundamentele waarden te beschermen die met digitalisering en de invoering van legal technologies op het spel staan. Het programma heeft een looptijd van een jaar en bestaat in de basis uit fysieke bijeenkomsten in Den Haag en wordt aangevuld met online onderwijs en zelfstudie.