Open data in Chattanooga revisited

In 2015 besteedde IP1 aandacht aan de open data portal van de stad Chattanooga, Tennessee. Hierbij werken de gemeente van Chattanooga, de lokale openbare bibliotheek en de organisatie Open Chattanooga Brigade samen. Hoe is het deze portal vergaan?

Door: Edwin Mijnsbergen

Het samenwerkingsverband tussen gemeente, openbare bibliotheek en Open Chattanooga Brigade wil burgers via de portal toegang geven tot de publieke data van de stad. Op die manier kunnen de inwoners van Chattanooga zich informeren, problemen oplossen en meedoen binnen de lokale gemeenschap.

In 2015 stond het project al stevig in de steigers. Bezoekers hadden toen de beschikking over een hoeveelheid datasets, die waren verwerkt tot een paar apps en infographics, zoals chattcrimes.com, een heatmap waarop je precies kunt zien in welke gebieden van de stad de meeste criminaliteit is.

Nieuwe toepassingen

Omdat het project toen nog volop in ontwikkeling was, waren wij benieuwd wat de status van de open data portal tweeëneenhalf jaar later is. IP nam daarom recent contact op met Melinda Harris, open data specialist bij de gemeente Chattanooga. Als haar verhaal een ding duidelijk maakt, is het dat data.chattlibrary.org flink is gegroeid. De portal telt nu onder meer 130 datasets (waarvan 111 externe), 81 tabellen, 76 kaarten en 41 zogenoemde datalenzen.

Maar interessanter dan dat is het om te zien welke nieuwe toepassingen2 er zijn ontwikkeld op basis van die open data. Vermeldenswaardig zijn City Insider, de Open Budget App en Find your officer. Met die laatste app kun je via een kaart van de stad in contact komen met de wijkagent van dienst in jouw buurt, de Open Budget App biedt een gedetailleerd inzicht in de begroting en de bestedingen van de gemeente Chattanooga en City Insider geeft met behulp van een stadsplattegrond inzicht in alle ongevallen, overtredingen en misdaden in een bepaald gebied.

Gedetailleerd

Een beetje rondklikken in de apps geeft een goede indruk van de mogelijkheden. Zo zie je bijvoorbeeld dat er op 18 januari iemand werd gearresteerd in een bepaalde straat, voor openbare dronkenschap. Er worden geen namen genoemd, maar wel registratienummers. Rechts van de kaart krijg je ook meteen tabellen in beeld die – in dit geval – misdaadtrends laten zien voor een bepaald gebied, of zelfs voor een bepaalde datum of tijdstip. De opgevraagde gegevens kunnen eenvoudig worden gedownload.

Die gedetailleerdheid zie je ook terug in de Open Budget App. Op de startpagina begin je met het totale budget van de gemeente, waar je vervolgens op door kunt klikken totdat je bij de uitgaven op wijk- of afdelingsniveau bent. De zoekresultaten kun je op diverse manier rnweergeven.

Het zijn werkelijk nuttige tools, die je de burgers van iedere stad zou gunnen. Of zoals een projectverslag van Chattanooga het stelt: ‘De meeste mensen zijn zich niet bewust van de hoeveelheid informatie die is op te vragen bij een gemeente. Ze zijn aangenaam verrast als die informatie op behapbare wijze inzichtelijk wordt gemaakt’.

Rol van de bibliotheek

De specifieke rol van de openbare bibliotheek binnen dit project is ook het vermelden waard. Het politiekorps van de stad koos er bewust voor om juist met dit instituut samen te werken. In een artikel3 op Police Data Initiative wordt dat als volgt gemotiveerd:

  • bibliotheken zijn heel goed in staat om overheidsdata en de gemeenschap samen te brengen, juist omdat ze goed zijn in het verzamelen van informatie en het bijeenbrengen van burgers;
  • bibliothecarissen kunnen fungeren als tolken en gidsen; zij zijn goed in staat om overheidsjargon te vertalen naar gewone taal;
  • bibliotheken investeren ook in het toegankelijk maken van overheidsinformatie voor laaggeletterden of mensen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof;
  • bibliotheken hebben wél het personeel om bronnen en data te verzamelen, te onderhouden en te ontsluiten, daar waar overheidsorganen als de politie die meestal niet hebben.

Minder sterke kanten
Als je de ontwikkelingen rondom open data in Chattanooga bekijkt, vraag je je af of zulke initiatieven ook in Nederland bestaan. Ik ken ze in ieder geval niet. De open data portal is een prachtproject. Maar je moet het ook niet mooier maken dan het is. Uit de jaarverslagen4 komt tevens naar voren dat het gebruik van de website in 2017 flink is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Van 201.000 pageviews naar 68.000. Ook op sociale media is de nieuwsstroom behoorlijk opgedroogd en de Facebookpagina van de speciaal ontwikkelde chatbot van het project heeft maar een handjevol volgers.

Marketing en het leggen van verbindingen met het publiek zijn duidelijk niet de sterkste kanten van dit project. In het laatste jaarverslag staat weliswaar dat er plannen zijn om de betrokkenheid van de gemeenschap te verbeteren, maar dat wil men doen met trainingen, en met de inzet van die genoemde chatbot. De korte aandachtsspanne van het online publiek heeft waarschijnlijk wel meer nodig dan dat alleen.


Noten

informatieprofessional.nl/2015/09/bibliotheekinnovatie-open-data-chattanooga/

connect.chattanooga.gov/opmod/opendata/#apps

3 www.policedatainitiative.org/not-just-for-books/

connect.chattanooga.gov/opmod/opendata/resources/


Edwin Mijnsbergen is redacteur van IP en freelance informatiespecialist.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2018. Het gehele nummer kun je hier lezen.