Open access symposium op 10 maart

Op 10 maart organiseert de Technische Universiteit Eindhoven het open access-symposium ‘Opening up your research & results’.

Nieuwsberichten over open access, big deals met uitgevers, financieringsvoorwaarden en politieke ambities volgen elkaar snel op. Nederland ligt nationaal en internationaal onder een vergrootglas, wanneer men spreekt over open science. Open access, research data management en open science zijn begrippen die we veel horen in de politiek, bij onderzoeksfinanciers én bij uitgevers.
Wat betekent dit voor onderzoekers? Die vraag staat centraal op dinsdag 10 maart tijdens het symposium ‘Opening up your research & results’ op de Technische Universiteit Eindhoven. De dag staat onder leiding van dagvoorzitter Martijn van Calmthout, wetenschapsjournalist bij De Volkskrant en radiopresentator van De Kennis van Nu.
Workshops
Het symposium start met drie workshops. Achtereenvolgens kunnen deelnemers kennismaken met verschillende thema’s en facetten van open science in de praktijk. Dr. Daniel Lakens deelt zijn passie voor open science gedurende de eerste workshop. Hij laat praktische toepassingen zien binnen het vakgebied ‘psychological science’ en legt uit hoe onderzoekers eenvoudig informatie, data, en andere onderzoeksgegeven kunnen delen om samen te werken, via het Open Science Framework.
De tweede workshop staat volledig in het teken van het nieuwe NWO-beleid. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en vernieuwt de regels rondom open access en onderzoeksdata management. Publicaties moeten voortaan vanaf het eerste moment vrij online beschikbaar zijn, en vanaf 1 januari jongstleden valt een deel van de financieringsrondes onder de research data pilot. NWO geeft uitleg over het nieuwe beleid en besteedt aandacht aan de concrete verplichtingen voor onderzoekers.
Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een workshop van ’s werelds grootste open access uitgever, PLOSone. Nicole Stead geeft een kijkje in het publicatieproces van PLOSone. Wanneer kan een onderzoeker publiceren in PLOSone? Wat wordt er verwacht van onderzoekers? Wat zijn de verschillen met traditionele uitgevers? Ook geeft zij toelichting op het hoe en waarom van koppelen van onderzoeksdata aan publicaties.
Beurs
Tijdens de lunch krijgen de deelnemers bij diverse stands informatie over open access, research datamanagement, data archivering, en publiceren in het algemeen. Aanwezig zijn onder andere uitgevers IEEE, Royal Society of Chemistry (RSC), data archieven DANS easy en 3TU.Datacentrum.
Discussie
TU/e Rector Magnificus Hans van Duijn opent het middagprogramma, en geeft daarna het woord aan een reeks toonaangevende sprekers. Onderzoekers, financiers, uitgevers en de politiek gaan met elkaar in gesprek over het openstellen van onderzoeksresultaten. De zaal krijgt alle ruimte om mee te discussiëren en vragen te stellen.
Aanwezig zijn prof. dr. Jos Engelen, bestuursvoorzitter NWO; prof. dr. ir Anthonie Meijers, Universiteitshoogleraar, grondlegger van de recente TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening en editor van het tijdschrift Philosophical Explorations; Ad Stam, Springer; Nicola Stead, PhD, PLOSone; (onder voorbehoud) Ron Dekker, ministerie OCW en Marijtje Jongsma, PhD, voorzitter van de Vakbond voor de Wetenschap.
Gratis deelname
Wetenschappelijk personeel, onderzoek ondersteuners, bibliotheekmedewerkers, studenten, uitgevers, en alle andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het symposium. Aan deelname, inclusief de lunch, zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor losse onderdelen, of voor het volledige programma. Aanmelden is verplicht, in verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen. De voertaal van het symposium is Engels.
Het programma en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.tue.nl/openaccess.