Oorlogsbronnen.nl uitgebreid met muziekschatten

Deze maand is er een nieuwe materiaalsoort toegevoegd aan het brede palet van oorlogsbronnen-collecties: bladmuziek uit de collectie van de Stichting Omroep Muziek.

“De collectie van Stichting Omroep Muziek omvat de bladmuziek die sinds 1925 is gebruikt voor radio-(en later tv-)uitzendingen. De omroepverenigingen AVRO, VARA, KRO en NCRV, alle in of rond 1925 opgericht, werden in maart 1941 opgeheven,” schrijft Jan Jaap Kassies op Oorlogsbronnen.nl. “De nu toegankelijk gemaakte titels zijn deels afkomstig uit de periode die aan de Tweede Wereldoorlog voorafging. Daarin zijn al voortekenen zichtbaar van de periode die in mei 1940 zou beginnen. Zo componeerde Dolf Karelsen in 1939 op een tekst van Abbing het lied Zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens!Hij voegde er in tweede instantie nog twee coupletten aan toe, met de vermelding ‘voor de militairen’, waarin wordt verwezen naar de inmiddels in gang gezette mobilisatie. ”