Oorlogsbrieven van Wilhelmina openbaar

De brieven en aantekeningen die koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef, zijn vanaf vandaag openbaar. Het Nationaal Archief in Den Haag geeft de stukken vrij. Behalve stukken uit de tijd van Wilhelmina’s ballingschap in Londen is ook het zogenaamde Geheim Archief beschikbaar.
De eerste dinsdag van het jaar is sinds 2010 Openbaarheidsdag: dan vervalt de geheimhouding op sommige overheidsarchieven. Tal van documenten zijn vanaf vandaag zonder beperking voor iedereen in te zien. De lijst is lang en divers en bevat onder andere veel stukken uit 1940, het eerste oorlogsjaar. Van het Kabinet van de Koning komen zelfs de archieven uit de gehele oorlogsperiode beschikbaar. Dus ook stukken uit de tijd van Wilhelmina’s ballingschap in Londen en het zogenaamde Geheim Archief. Koningin Wilhelmina schroomde niet haar mening, opmerkingen en plannen op papier te zetten. In de archieven is te lezen wat er tijdens de oorlog door haar hoofd ging.