Ontwikkeling praktijkrichtlijn voor menselijke kant informatietechnologie

Door de opkomst van open en big data, blockchain en kunstmatige intelligentie is er steeds meer aandacht voor sociale en ethische vraagstukken rondom informatietechnologie. Voor het inrichten van deze ‘zachte’ kant van IT Governance is een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) in de maak.

Een belangrijke norm over IT Governance is NEN-ISO/IEC 38500 ‘Governance of IT for the organization’. Dit is één van de weinige standaarden die vanaf het begin aandacht heeft gehad voor menselijk gedrag. Op dit moment gaat dit nog niet verder dan een verzameling principes; onvoldoende concreet om in de praktijk toe te passen en zodoende houvast te bieden, vindt NEN. De nieuwe NPR moet hier verandering in brengen.

NEN is op zoek naar experts die inhoudelijk willen bijdragen aan de NPR voor de menselijke kant van IT Governance. Je hiervoor aanmelden kan tot 24 februari via kid@nen.nl. Op 17 februari is er een gratis webinar over de NPR, zie NEN Evenementen.

Andere partijen die deelnemen aan de NPR-groep zijn leden van de normcommissie IT Service Management en IT Governance, de ASL BiSL Foundation, Universiteit Twente en de interessegroep Governance van de KNVI.