Nieuw traineeship Eye voor filmcollectiespecialisten

Eye Filmmuseum begint in september 2021 een nieuw traineeship-programma voor jonge filmrestauratoren en -collectiespecialisten. Het is gericht op doorstroming van de trainees naar een functie in de audiovisuele archieven.

De opleiding staat onder supervisie van Giovanna Fossati, hoofdconservator Eye en hoogleraar Filmerfgoed en digitale filmcultuur aan de UvA. Het traineeship, opgezet in samenwerking met restauratiespecialist Haghefilm Digitaal, beslaat tien maanden en biedt drie jaar lang onderdak aan twee (jaarlijks wisselende) beginnende restauratoren en collectiespecialisten. De zes toekomstige erfgoedprofessionals maken kennis met alle facetten van (digitale) filmrestauratie en -collectiebehoud. Het traineeship-programma dient als brug tussen de academische opleiding en de museale hands-on praktijk, en is mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Gieskes-Strijbis Fonds en het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. 

Foto: Collectiespecialist Krystel Brown inspecteert nitraatfilm.