Online woordenboek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands vernieuwd

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) heeft een vernieuwde versie van Sofeer online gezet, het digitale woordenboek van Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands dat informatie geeft over spelling, betekenis, uitspraak en herkomst. 

Veel incidenteel gebruikte leenwoorden en vreemde woorden komen niet voor in de officiële spellingwijzer van het Nederlands: het Groene Boekje en de digitale versie daarvan, woordenlijst.org. Zo staan er veel Hebreeuwse en Jiddisje woorden niet in, maar juist bij die woorden levert de spelling voor niet-specialisten problemen op (is het bijvoorbeeld kosjer of koosjer), omdat de twee brontalen met een ander alfabet worden geschreven. Vandaar dat er behoefte was aan eenduidige spellingregels, aldus INT.

In 2002 publiceerde Sdu Uitgevers het boekje Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands. In 2008 verscheen de digitale versie Sofeer (Hebreeuws voor ‘schrijver’). De inmiddels verouderde website is nu opnieuw vormgegeven door het INT; het woordenboek, de leidraad en de transcriptievoorschriften zijn herzien en up-to-date gebracht.