Onderzoek: toegenomen cyberdreiging dwingt steeds meer bedrijven tot maatregelen

Het aantal Nederlandse bedrijven dat te maken heeft gehad met een cyberaanval is in de afgelopen maanden met ruim de helft toegenomen tot 45%. Terwijl in april 2021 bijna drie op de tien bedrijven zijn geconfronteerd met cybercriminaliteit, geldt dit nu al voor bijna de helft van de bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro.

Hoewel de gemeten toename in cyberincidenten losstaat van de oorlog in Oekraïne, geeft deze wel aanleiding tot extra alertheid. Zo schat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de kans op gerichte aanvallen op Nederlandse bedrijven laag in, maar waarschuwt het voor nevenschade. Politiek gemotiveerde cyberaanvallen op Oekraïense doelwitten hebben in het verleden namelijk al eens voor grote verliezen bij bedrijven elders in Europa gezorgd.

‘Ransomware-as-a-service’-bedrijven

Vooral grote bedrijven komen in aanraking met cyberaanvallen, maar cybercriminelen richten het vizier ook steeds vaker op kleinere bedrijven, in het bijzonder zzp’ers. Zo had in februari dit jaar bijna één op de drie onderzochte zzp’ers te maken gehad met cyberaanvallen; in april 2021 was dit slechts 13%. In het mkb is eveneens sprake van een stijging (8%), maar deze is niet significant. Het risico om doelwit te worden van een cyberaanval is dus voor alle bedrijven gegroeid.

Bovendien worden cybercriminelen steeds professioneler. Zij zijn vaak actief voor organisaties die zich specifiek toeleggen op cybercriminaliteit en bijvoorbeeld gijzelsoftware als kant-en-klaar pakket aanbieden aan kwaadwillenden. Deze ‘ransomware-as-a-service’-bedrijven hebben zelfs een klantenservice die kopers helpt om deze software te implementeren.

Risicoperceptie blijft achter

Hoewel de cyberdreiging is toegenomen, blijft de risicoperceptie van bedrijven hierbij achter, blijkt uit het onderzoek. Terwijl in 2021 drie op de tien bedrijven aangaven cybercriminaliteit als een groot risico te beschouwen, is dat dit jaar niet significant toegenomen. Dit betekent ook dat de digitale weerbaarheid van bedrijven slechts beperkt is gestegen. Wel is er bereidheid bij bedrijven om zich te wapenen tegen cybercriminaliteit, aldus het onderzoek dat ABN Amro deed onder 233 zakelijke klanten die eind- of medeverantwoordelijk zijn voor de cyberveiligheid van hun bedrijf.