Onderzoek: samenleving ziet potentie AI, maar heeft zorgen over privacy en invloed

Ondanks de snelle opmars van kunstmatige intelligentie voelt ruim de helft van de Nederlanders zich nog ongemakkelijk bij deze technologie en slechts een kwart omarmt haar. Tachtig procent geeft aan nog nooit ChatGPT te hebben gebruikt. 

Dit blijkt uit onderzoek van Snakeware dat circa duizend Nederlanders vroeg naar hun mening over AI en ChatGPT. Ruim een derde denkt dat we lui zullen worden door toenemende automatisering en bijna de helft vreest dat mensen hun sociale kwaliteiten zullen verliezen door de opkomende technologieën. Van de ondervraagden geeft 54 procent aan geen vertrouwen te hebben in een klantenservice die wordt aangedreven door chatbots.

Privacy is tevens een groot punt van zorg; meer dan de helft is bang dat ze hun privacy zullen verliezen door intensieve AI-bewaking. En als het aankomt op ons leven, dan zou ruim driekwart zich niet zomaar laten opereren door AI en moet 56 procent er niet aan denken om in een zelfrijdende auto te stappen.

Betrouwbaarheid

Hoe kijkt Nederland aan tegen ChatGPT als toepassing die nu al steeds meer in ons dagelijks leven wordt geïntegreerd? Ondanks dat 70 procent nog niet zeker is van de betrouwbaarheid van ChatGPT, is er een duidelijk bewustzijn van deze technologie. Een even groot deel verwacht dat ChatGPT zal blijven bestaan en in populariteit zal toenemen, en bijna zes op de tien denkt dat het in veel sectoren van de samenleving zal worden geïntegreerd.

Als het op daadwerkelijk gebruik aankomt, blijken de ondervraagden vooralsnog niet zo happig. Zo geeft driekwart aan liever zelf de controle te houden over persoonlijke schema’s en (trainings)plannen. Mocht de chatbot worden gebruikt, dan is dat eerder voor hulp bij het onbekende, zoals concepten die we niet begrijpen, en voor het genereren van nieuwe ideeën tijdens brainstormsessies.

Praktisch gebruik

De relatief kleine groep Nederlanders die momenteel wel al gebruikmaakt van ChatGPT, doet dat voornamelijk om praktische redenen (56%) en voor het plezier (39%), werk (35%) en school (19%). Zo’n 90 procent schaamt zich er niet voor wanneer ze hulp hebben gekregen van ChatGPT en zo’n 80 procent is niet minder trots. Opvallend is dat, ondanks de kritische houding ten aan zien van de betrouwbaarheid, gebruikers wel vertrouwen lijken te hebben in de gegevensbeveiliging van de tool: driekwart van de respondenten die de chatbot gebruiken, maakt zich geen zorgen of de toepassing data opslaat.