Erfgoed Brabant en Brabants Historisch Informatie Centrum verkennen samenwonen

Patrick Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant, en Jan Kriek, directeur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), hebben een intentieverklaring ondertekend om in de toekomst hun activiteiten vanaf één locatie te gaan uitvoeren: de Citadel in ’s-Hertogenbosch. 

De raad van toezicht van Erfgoed Brabant en het bestuur van het BHIC hebben goedkeuring verleend aan deze intentieverklaring. Inmiddels zijn beide organisaties samen aan het onderzoeken of het mogelijk is om onder ieders eigen vlag vanaf de Bossche Citadel gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen en te ondernemen. In de tweede helft van dit jaar gaan ze kijken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om samenwonen in de loop van 2024 mogelijk te maken.

Timmermans: ‘Als kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant ondersteunen en verbinden wij het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant. Dat verhaal maken we ook bekend bij het brede publiek en dat steeds meer digitaal. Dat is waar we elkaar vinden en elkaar kunnen versterken.’ Kriek: ‘De Citadel is te mooi om alleen voor onszelf te houden. Wij zijn twee organisaties met de gezamenlijke missie om het verhaal van Brabant te vertellen. Wij vullen elkaar goed aan. Dat moet mooie samenwerkingsprojecten kunnen opleveren om de toegang tot ons cultuurgoed te verbreden en te versterken.’

Foto boven:
Links Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant), rechts Jan Kriek (BHIC).