Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden

Begin februari verscheen het rapport ‘Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden’. Het rapport brengt keuzes in beeld die de overheden moeten maken in overleg met de aanbieders van e-depots.

Het rapport (pdf) is opgesteld door KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, in opdracht van AIDO, het samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale Overheden van VNG, IPO en UvW. Het rapport brengt keuzes in beeld die de overheden moeten maken in overleg met de aanbieders van e-depot. Het rapport bevat onder andere een overzicht van bestaande praktijkvoorbeelden van e-depots.

Uit de managementsamenvatting:

“Binnen het archiefinnovatieprogramma Archief20202 heeft AIDO (ArchiefInnovatie Decentrale Overheden) aan KING opdracht verstrekt een functionele beschrijving te maken van een e-depot, vanuit de praktijk van archiefvormers. Uit de bezochte praktijkcases blijkt dat het aansluiten op een e-depot zelf maar een heel klein deel is van de energie die het kost de informatievoorziening in de eigen organisatie aan de vereisten te laten voldoen. Zolang dat niet op orde is, heeft aansluiting geen zin. Verder zien we in de praktijk dat het moment waarop informatie in een e-depot wordt opgeslagen, verschilt. In de eerste variant (e-depot als digitale archiefbewaarplaats) wordt informatie van archiefvormers na de wettelijke overbrengingstermijn in het e-depot opgenomen. Bij de tweede variant (e-depot als opslagfunctie) wordt informatie die duurzaam toegankelijk moet blijven en niet meer verandert al eerder in het e-depot opgenomen.”

[bron: DEN]