Congres ‘De digitale collectie Nederland’ op 12 maart

Op 12 maart, tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed, vindt het congres ‘De digitale collectie Nederland: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar’ plaats. Centraal staat de nationale strategie voor digitale duurzaamheid en de betekenis ervan voor de collectiehoudende instellingen.

Het ochtendprogramma staat in het teken van informeren. Bezoekers krijgen uitleg over de ontwikkelde nationale strategie en de daaruit voortkomende werkpakketten: “zichtbaar”, “bruikbaar” en “houdbaar”. Plus: wat betekent dit voor de eigen praktijk?

Tevens worden de uitkomsten van rondetafelbijeenkomsten met experts gepresenteerd. Deze experts, afkomstig uit aangrenzende domeinen als ruimtelijke ordening, toerisme, e-humanities, overheid en bibliotheken en uitgevers, geven op 10 maart in rondetafelbijeenkomsten hun visie op de nationale strategie voor digitale duurzaamheid.

In het middagprogramma komen de bezoekers zelf aan het woord. Dat gebeurt in twee rondes met elk vijf parallelsessies. In elk van deze parallelsessies staat een praktische toepassing van de nationale strategie centraal. Deze wordt uitgewerkt aan de hand van reeds lopende samenwerkingsprojecten. Naast behaalde resultaten worden bezoekers uitgenodigd om na te denken over de verhouding tussen de praktische toepassing en de eigen situatie. Tevens worden zij gevraagd om gezamenlijk antwoorden te formuleren op vragen als: “Wat wil ik van het Netwerk Digitaal Erfgoed?, Wat kan ik met de nationale strategie digitale duurzaamheid? Wat heb ik hieraan? Hoe past mijn instelling hierin? En hoe kan ik meedoen?”

Het congres ‘De digitale collectie Nederland: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar’ vindt van 10.00 uur tot 16.30 uur plaats in de De Winkel van Sinkel in Utrecht. Toegang is gratis. De doelgroep bestaat uit managers van collectiehoudende instellingen, professionals die betrokken zijn bij beheer en behoud van digitale collecties en voor gebruikers van content.  Het congres is onderdeel van de Week van het Digitaal Erfgoed (9 t/m 12 maart).

Registreren kan tot 8 maart via het webformulier. Het programma staat op weekvanhetdigitaalerfgoed.nl.