OCLC onderzoekt marketing- en communicatiebeleid van Amerikaanse openbare bibliotheken

Hoe pakken Amerikaanse openbare bibliotheken hun marketing en communicatie aan? Om daarachter te komen heeft OCLC een enquête uitgevoerd.

OCLC vroeg Amerikaanse openbare bibliotheken onder andere naar de problemen en belemmeringen op het gebied van marketing en communicatie, en hoe ze e-mailmarketing inzetten. Van de 2500 benaderde professionals hebben er 399 de enquête ingevuld.

Resultaten

Uit de enquête U.S. Public Libraries: Marketing and Communications Landscape (pdf) wordt duidelijk dat de bibliotheken veel doen met beperkte middelen. Verder ligt er een focus op sociale media. En tot slot blijven de marketinginspanningen niet onopgemerkt: ze helpen het bewustzijn van de community over de bibliotheek te vergroten.