OCLC Contactdag 2019 in teken van ‘feiten en verhalen’

Op 10 oktober vindt de OCLC Contactdag 2019 plaats in De Doelen in Rotterdam. Dit keer is het thema ‘Feiten en verhalen’. 

Tijdens dit evenement staan het delen van kennis en ervaringen tussen bibliotheken centraal. De bibliotheken staan voor grote, structurele veranderingen. Waar OCLC vorig jaar het thema ‘Mensenwerk’ centraal had gesteld, wordt dit jaar ingegaan op hoe feiten en verhalen kennis en context kunnen geven. Verhalen delen is een slimme manier om kennis in het bibliotheeklandschap te mobiliseren en te benutten voor beslissingen of oplossingen. Informatie van verschillende plekken en bronnen komt samen, en ratio en emotie krijgen beide een plek.

De OCLC Contactdag is bedoeld voor directies en medewerkers van bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Op de dag is aandacht voor brancheontwikkelingen bij wetenschappelijke, openbare en speciale bibliotheken. Ook gaan we in op de stand van zaken en ontwikkelingen bij OCLC.

Bezoek voor meer informatie en aanmelden www.oclccontactdag.nl.