KB en Tresoar intensiveren samenwerking voor digitalisering Friestalige cultureel erfgoed

Vandaag hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Tresoar een intentieverklaring getekend. Ze zullen hun gezamenlijke inspanning voor digitalisering van het geschreven en gedrukte Friestalige cultureel erfgoed intensiveren.

Van 2014 tot 2018 werkten de KB en Tresoar al samen aan de digitalisering van Friestalige literatuur in het programma Lân fan Taal. Dit wordt nu uitgebreid naar het Nedersaksisch – sinds 2018 door de Rijksoverheid erkent als “volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland”.