Nieuwe studiekeuzeportal moet scholieren interesseren voor informatieopleidingen

Oo 1 april is www.kiesvoorinformatie.nl officieel gelanceerd. Hier vinden havo- en vwo-scholieren alle in Nederland aanwezige opleidingen binnen de informatiebranche.

Alles is informatie: scholieren zijn zich niet altijd bewust van wat er ‘achter de schermen’ nodig is en gebeurt om al deze informatiestromen te organiseren. En dat er speciale opleidingen zijn die informatieprofessionals hiervoor opleiden. Stichting Vogin heeft deze taak naar zich toegetrokken en als project geadopteerd.
Er is een campagne gestart waarbij alle mediathecarissen binnen middelbare scholen een poster kunnen ophangen die de scholieren hierop attendeert. Zij geven deze informatie ook door aan de decanen, een vaak lastig te bereiken doelgroep.
Verder is er budget beschikbaar gesteld voor een Facebookcampagne die zich toespitst op deze scholieren. Om de doelgroep aan te spreken vertelt acteur Mimoun Oaissa, bekend van films als Shouf Shouf en Het schnitzelparadijs, op de site over zijn fascinatie voor informatie.
Peter Evers van Stichting Vogin berichtte in IP 5/2015 dat met dit project de Taskforce ArbeidsCommunicatie InformatieSpecialisten (TACIS) nieuw leven wordt ingeblazen. Doel ervan is “simpel gezegd: eigenbelang”, aldus Evers. “Omdat de behoefte aan duiding van het informatievak alleen maar groter is geworden en de vrees dat het vak nu zo onherkenbaar is dat er door de werkgevers niet meer naar gevraagd wordt. Vogin heeft als missie: ‘…de onmisbare rol die informatieprofessionals spelen in onze samenleving zichtbaar maken en deze professionals voorzien van kennis en kunde om hun rol nog beter te vervullen’. TACIS past perfect bij Vogin om hier verder handen en voeten aan te geven. Ook geeft het ons een middel om deze missie zichtbaarder te maken dan dat we nu doen als stichting. Het is tegelijkertijd een mooi moment om de veranderende markt en functies opnieuw te definiëren. Waar doen we het nu eigenlijk voor en voor wie?’”
Het project is mogelijk gemaakt door inzet en bijdrage van stichting Vogin, het GO Fonds en diverse vrijwilligers.