Nieuw platform open-overheid voor professionals van start

Vandaag gaat de nieuwe versie van open-overheid.nl live, een website van het Programma Open Overheid in samenwerking met onder andere het Nationaal Archief, Uitvoeringsbedrijf Rijk (UBR), Doc-Direkt en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). 

Het platform bundelt kennis en kunde voor professionals die binnen het rijk werken aan een open overheid, zoals informatiespecialisten, programmamanagers, projectmanagers, communicatieadviseurs en juristen. De nieuwe website vervangt het huidige open-overheid.nl, deze heet voortaan actieplanopenoverheid.nl. De informatie blijft online vindbaar, maar de website wordt niet meer geüpdatet. Het Actieplan Open Overheid heeft op de nieuwe website ook een plek, die informatie wordt wel geactualiseerd.

Wie wil meedenken en -doen over een open overheid kan zich aansluiten bij de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.