NBD Biblion gaat samenwerken met Bookarang voor metadatering

NBD Biblion en Bookarang werken vanaf 1 juli samen op het gebied van metadata. Het eerste project is het automatisch metadateren middels kunstmatige intelligentie. Op die manier wil NBD Biblion bibliotheken sneller, efficiënter en meer gestandaardiseerd voorzien van aanschafinformatie en catalogusinformatie. Onlangs kondigde ook de Koninklijke Bibliotheek aan te zullen gaan samenwerken met Bookarang. 

NBD Biblion stelt dat door gebruik te maken van machine learning haar klanten op termijn beter bediend kunnen worden zonder de kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen. ‘Het gebruik van machine learning maakt het ook mogelijk dat we meer metadata kunnen genereren of op een andere manier kunnen gaan aanbieden in de toekomst. Hierdoor kan de bibliotheek haar collectie nog beter ontsluiten richting leden,’ aldus NBD Biblion in een persbericht (pdf).
NBD Biblion-directeur Nina Nannini zegt daarover: ‘Dit is een belangrijke stap in het professioneler inrichten van onze processen waarbij we op termijn significant kosten gaan besparen voor onze klanten, de Openbare Bibliotheken (OB). Deze besparing kan dan worden aangewend voor bijvoorbeeld investeringen in collectie of nieuwe taken van de OB.’
Lees verder op Bibliotheekblad.nl.