NBD Biblion en CPNB hernieuwen samenwerking

NBD Biblion zal de CPNB met ingang van 2018 in ieder geval nog voor drie jaar financieel blijven ondersteunen. De focus van de financiële ondersteuning is gericht op ‘het optimaal bedienen en ontzorgen van de bibliotheken’, aldus beide partijen, die spreken van ‘een nieuwe vorm van partnerschap’.

NBD Biblion besloot twee jaar geleden zijn sponsoring aan de CPNB af te bouwen van 1,2 miljoen euro naar 700.000 euro in de jaren 2016 en 2017, met als uitgangspunt dat de sponsoring in 2018 zou worden beëindigd.

De betrokken partijen stellen nu in een persbericht dat is bekeken of en hoe de samenwerking verder afgebouwd moest worden of juist uitgebreid. ‘Het enorme campagnebereik en netwerk van de CPNB in voor NBD Biblion belangrijke kanalen en het doel en de missie van NBD Biblion blijken buitengemeen goed bij elkaar te passen. Om die reden is de afgelopen periode hard gewerkt aan een hernieuwd partnership dat voor alle partijen het beste naar boven haalt,’ aldus de partijen.

‘NBD Biblion focust in de sponsoring op drie campagnes zijnde de grootste bibliotheekcampagnes van Nederland; Nederland Leest, Literatour en de Nederlandse Kinderjury. Binnen de drie campagnes die NBD Biblion sponsort, zal zij duidelijk haar toegevoegde waarde voor de bibliotheken laten zien door de bibliotheken daadwerkelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun kernfuncties.

“De nieuwe samenwerking is in eerste instantie voor drie jaar. Deze tijd is nodig om te kunnen bouwen aan de beste toegevoegde waarde voor het bibliotheekveld en om goed de effecten en toegevoegde waarde te kunnen meten,” aldus beide partners in het persbericht.

(Bron: Bibliotheekblad.nl)

(Afbeelding: banner voor Nederland Leest 2017)