Nationaal Register van Overledenen (NRO) nu volledig digitaal

Het CBG-project PKdigitaal is zo goed als afgerond. Bijna 1.350 vrijwilligers hebben de afgelopen twee jaar data van 5,75 miljoen kartonnen persoonskaarten (1939-1994) ingevoerd in VeleHanden om ze doorzoekbaar te maken. Samen met de al digitale persoonslijsten (na 1994) is het Nationaal Register van Overledenen (NRO) nu volledig digitaal.

Een persoonskaart biedt recente persoonsgegevens en een beknopt overzicht van de levensloop van een in Nederland overleden persoon. Miljoenen velden van persoonskaarten invoeren om de collectie doorzoekbaar te maken had zomaar een jarenlange klus voor vrijwilligers kunnen zijn, maar door gebruik te maken van de bestaande techniek optische tekenherkenning (OCR) en deze door te ontwikkelen kon de handmatige invoer op het crowdsourcingsplatform VeleHanden met 695 dagen worden ingekort, stelt CBG, centrum voor familiegeschiedenis. ‘Waar vrijwilligers de data op VeleHanden altijd twee keer moeten invoeren, blijkt de combinatie OCR en vrijwilliger een gouden greep en uniek in Nederland.’

Meer externe bronnen online beschikbaar 

Naast bijzondere vondsten, zoals het vroegste geboortejaar op een persoonskaart (1828) en het kunnen raadplegen van persoonskaarten met oorlogsschade, heeft het digitaliseringsproject nog meer winst opgeleverd. Zo zijn er dankzij de digitalisering van de persoonskaarten meer externe bronnen online beschikbaar gekomen. Voor het openbaar maken van persoonsgegevens wordt de regel gehanteerd dat honderd jaar na de geboorte van een persoon de records worden vrijgegeven. Omdat de meeste mensen geen honderd worden, blijven hun records langer gesloten dan nodig. Door het vergelijken (matching) met overlijdensgegevens uit het NRO kunnen bijvoorbeeld in een klap miljoenen indexrecords en gezinskaarten openbaar en doorzoekbaar komen bij andere erfgoedinstellingen. ‘We zijn klaar om de historische persoonsgegevens uit de collectie persoonskaarten/-lijsten te vergelijken met collecties van andere erfgoedinstellingen om meer data toegankelijk te maken voor het publiek’, aldus het CBG.

Wie genealogisch onderzoek wil doen, kan een uittreksel PKPL uit het NRO opvragen. Degene ontvangt dan een kwalitatief hoogwaardige scan van de persoonskaart (1939-1994) in de mailbox. Voor mensen die zijn overleden na oktober 1994, kon al een beroep worden gedaan op de gedigitaliseerde persoonslijsten in het NRO.

De fasen van het digitaliseringsproject PKdigitaal zijn in een infographic samengevat.