Museum Catharijneconvent koopt 16e-eeuws hymnarium

Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een liedboek met liturgische gezangen uit de zestiende eeuw gekocht. Het manuscript is afkomstig uit het adellijk benedictinessenklooster Oudwijk (Utrecht) en is sinds gisteren te zien in het museum voor christelijke kunst en cultuur.

Het is het enige liturgische handschrift dat van deze abdij bekend is. Het museum heeft het zogenoemde hymnarium kunnen kopen dankzij een subsidie van de B.H. Breslauer Foundation in New York. De stichting geeft subsidies aan bibliotheken en andere organisaties die zeldzame boeken en manuscripten verzamelen.

De eigenaar van het manuscript, Angela van Vronensteijn, was waarschijnlijk de dochter van Willem de Wael van Vronensteyn, schepen en schout van Utrecht, en was non in een Utrechts klooster. Opvallend is dat sommige gezangen in verschillende toonsoorten zijn opgenomen. Dit doet vermoeden dat Angela van Vronensteijn voorzangster was in het koorgebed of het nonnenkoor leidde tijdens de vaste gebedstijden.