München mogelijk terug naar Windows na klachten over Linux

De stad München onderzoekt of het open source besturingssysteem Linux, dat nu draait op 15.000 computers van ambtenaren, weer kan worden vervangen door Windows. Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele klachten over de beperkingen van het systeem.

Het onderzoek is opmerkelijk omdat juist het LiMuxproject van München diende als lichtend voorbeeld  voor de pleitbezorgers van opensourcesoftware. Wethouder Josef Schmidt stelt in Suddeutsche Zeitungechter dat gebruikers zoveel klachten hebben dat er iets moet veranderen en een onderzoek noodzakelijk is. De klachten betroffen onder meer betrekking de koppeling van een mailserver met mobiele apparatuur van medewerkers en de noodzaak van handmatig programmeerwerk.

De gemeenteraad van de stad zegt het project nog steeds te steunen. Sommige raadsleden stelen dat de klachten voortkomen uit problemen bij de afdeling ICT van de gemeente en uit de verouderde hardware die in gebruik is. De raad stemt wel in met het onderzoek.