‘Mister IHLIA’ Jack van der Wel krijgt koninklijke onderscheiding

Aansluitend op het IHLIA-symposium op 8 november, ter ere van zijn pensionering, kreeg Jack van der Wel uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink van Amsterdam een koninklijke onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Jack van der Wel te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor het bewaren van lhbti-erfgoed.

Als vrijwilliger van het eerste uur begon Jack in 1978 bij de voorloper van IHLIA, het Homodok. Omdat literatuur over homoseksualiteit in de ‘normale’ bibliotheken en documentatiecentra destijds moeilijk te vinden was, wilde hij met andere vrijwilligers die literatuur zelf toegankelijk maken. Niet voor niets is ‘mister IHLIA’, na een jarenlange loopbaan als hoofd Collectie en Informatiedienstverlening, nog steeds bij de organisatie betrokken.