Mini-symposium ‘Het bewaren van digitale bronnen uit het post-truth tijdperk voor de toekomst’

Op dinsdag 6 juni vindt mini-symposium ‘All I know is what’s on the Internet; Het bewaren van digitale bronnen uit het post-truth tijdperk voor de toekomst’ in de Koninklijke Bibliotheek plaats.

“All I know is what’s on the Internet”, zei president Donald Trump in een interview. Ironisch genoeg sprak hij daarmee niet de waarheid. We leven in een complexe tijd die ook in de toekomst niet gemakkelijk te doorgronden zal zijn. Historici banen zich een weg door het informatielandschap en alle historici na hen zullen dat ook gaan doen. Wat bewaren we als onderzoeksmateriaal voor hen? Hoe bepalen we wat post-waarheid is? Tijdens dit mini-symposium spreken vier waarheidsprominenten over het begrip post-truth, de toekomst van de geschiedenis van nepnieuws, digitale bronnen van ons post-truth tijdperk en selectie en behoud van dergelijke bronnen.

De sprekers:
> Adriaan van Veldhuizen (Universiteit Leiden) De familie Post. Over post-truth en andere postbegrippen
> Peter Burger (Universiteit Leiden) De toekomst van de geschiedenis van nepnieuws
> Jelle van Buuren (Universiteit Leiden) De digitale Bermudadriehoek
> Kees Teszelszky (Koninklijke Bibliotheek) De digitale bronnen van ons post-truth tijdperk

Tijd: 15:00 – 17:30 uur
Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Aanmelding: Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar aanmelding via Ti.to is noodzakelijk.