Metamorfoze kent subsidies toe aan drie conserveringsprojecten

De Adviescommissie  Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) van Metamorfoze , heeft drie nieuwe conserveringsprojecten goedgekeurd voor subsidiëring: de Kloss manuscripten van het Cultureel Maςonniek Centrum, het archief van Jan Herman van Heek van Stichting Huis Bergh en de Vakbeweging in Nederland van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Door de subsidies kunnen de collecties worden gedigitaliseerd en geconserveerd.

Het IISG krijgt een subsidie van bijna een ton voor de digitalisering van drie vakbondsfederatie-archieven; die van het Algemeen Nederlands Werklieden-Verbond (ANWV), het Nederlands Arbeids-Secretariaat (NAS) en een deel van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Al eerder kreeg het IISG subsidie voor de digitalisering van de vergaderstukken in het NVV-archief. Ook veel vakbondsbladen worden met behulp van Metamorfoze gedigitaliseerd. De collectie van Georg Burckhard Kloss (1787-1854) bestaat uit 7.000 boeken en 2.000 manuscripten en is de kern van de bibliotheek van de Orde van Vrijmetselaren in Den Haag.

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Sinds 2005 is Metamorfoze een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Het programma wordt gecoördineerd door het Bureau Metamorfoze dat bij de Koninklijke Bibliotheek is ondergebracht. Sinds 2010 bestaat het programma Metamorfoze uit twee subsidietrajecten: Het traject Archieven en Bijzondere Collecties (ABC), waarvan de uitvoering wordt begeleid door het Nationaal Archief , en het traject Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT), dat wordt uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek.