‘Menselijke maat gebruiken als input bij ontwerp van nieuwe technologie’

Op 20 januari houdt Bart Wernaart, lector Moral Design Strategy bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, zijn lectorale rede: ‘Building value-based technology together’. In zijn rede gaat hij in op de morele uitdagingen bij het ontwerpen van nieuwe technologie.

In toenemende mate vertrouwen we een deel van ethische besluitvorming aan smart technology toe. Technologie heeft vaker dan ooit een ethische lading. Dit kan soms verregaande consequenties hebben voor consumenten, burgers of organisaties. Hoe zeker moet een algoritme zijn van haar zaak om een burger van fraude te beschuldigen? Hoeveel risico mag een chatbot die financieel advies geeft een klant laten lopen? Wie mag bepalen hoe een algoritme op een sociaalmediaplatform omgaat met desinformatie? Dergelijke vragen leiden tot belangrijke uitdagingen op het gebied van morele autoriteit, ethische besluitvorming en morele strategievorming, weet Wernaart.

In zijn rede zal hij pleiten om niet zozeer dé oplossing bij ethisch-technologische vraagstukken te vinden, maar vooral een manier te zoeken om op een bestendige manier om te gaan met een snel veranderend speelveld. In veel gevallen lijken oplossingen in zowel de private als publieke sector voor techno-ethische vraagstukken op de korte termijn gericht, en zijn het vaak maatregelen die snel en vooral zichtbaar een negatief effect van technologie proberen in te dammen. In zijn lectorale rede zal Wernaart ingaan op hoe belangrijk het erkennen en herkennen van ethische vraagstukken bij het programmeren van nieuwe technologie is, maar ook hoe je de menselijke maat kunt vangen en gebruiken als input bij het ontwerp van nieuwe technologie. Er is volgens hem vooral een bestendige strategie nodig.

Talkshow en boeklancering

De lectorale rede wordt voorafgegaan door een speciale talkshow waarbij experts, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en studenten aan het woord komen. Zij zullen hun opvattingen delen over hoe de stem van de samenleving hoorbaar kan worden gemaakt aan de designtafel bij het ontwerpen van nieuwe technologie. Ook zullen miniregistraties van onderzoeksprojecten worden vertoond. Ten slotte zal het boek Moral design and technology worden gelanceerd door Wageningen University Press.
Je kunt deze bijeenkomst digitaal bijwonen door je aan te melden via de website.

Het lectoraat Moral Design Strategy van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie bestaat sinds zomer 2021. Zie ook: https://informatieprofessional.nl/fontys-start-nieuw-lectoraat-moral-design-strategy/

Bart Wernaart