Meer leden voor de online Bibliotheek in 2023

Digitaal lezen

Het aantal leden van de online Bibliotheek is in 2023 gestegen naar 608.000. Dat was in 2022 nog ruim 524 duizend leden, een stijging van 16 procent. Ook het aantal uitleningen groeit. In 2023 werden bijna 5,5 miljoen e-books (was 5,3 miljoen) en een zo’n 2,3 miljoen (was 2,1 miljoen) luisterboeken geleend.

Dit blijkt uit voorlopige gebruikscijfers van de online Bibliotheek, het digitale leenplatform van de KB nationale bibliotheek, gedurende 2023. Al eerder bleek dat er groei zit in het aantal uitleningen.

Sinds 2020 komt het aantal geleende e-books ieder jaar boven de 5 miljoen uit. In de periode van 2017 tot en met 2019 schommelde dat aantal tussen de 3 en 4 miljoen. Ook luisterboeken worden de laatste jaren meer geleend. Van de bijna 2,3 miljoen luisterboeken die zijn gedownload. is ongeveer 34 procent een jeugdtitel.  

Tien jaar digitale bibliotheek

Zondag was het tien jaar geleden dat het eerste digitale bibliotheekboek in Nederland werd uitgeleend.  De leenservice werd opgericht om digitaal lezen en luisteren overal en altijd mogelijk te maken en is sinds de start in 2014 elk jaar gegroeid.  Dat geldt ook voor het aanbod in de online Bibliotheek. Er waren in 2014 nog zo’n vijfduizend leenbare e-books in de collectie, inmiddels gaat het om 41 duizend e-books, 12,5 duizend luisterboeken en 25 digitale tijdschriften.