Meer jongeren lid van de bibliotheek door campagnes gratis lidmaatschappen

Het aantal jongeren dat lid is van een openbare bibliotheek is de afgelopen jaren gestegen. In 2013 was meer dan twee miljoen van het aantal ingeschreven leden jonger dan 18 jaar. Het aantal volwassen leden bedroeg iets meer dan 1,6 miljoen. Dat blijkt uit een analyse van CBS van cijfers over meer dan 100 jaar bibliotheekwezen. Van de jongeren in Nederland was in 2013 65 procent lid van een bibliotheek tegenover 12 procent van de volwassenen.
CBS pubiceerde de analyse gisteren. Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, duidde de conclusies van het CBS vandaag in NRC Handelsblad. In het artikel ‘De bibliotheek wordt steeds jonger‘ stelt hij dat de jeugdige aanwas het resultaat is van campagnes met gratis lidmaatschappen die aan kinderen worden aangeboden. Hij wijst daarbij op BoekStart, waarin ouders van drie maanden oude baby’s van deelnemende bibliotheken een koffertje met babyboekjes en een folder over voorlezen meekrijgen, en op het programma De Bibliotheek op School. Op de website van dat programma is een infographic (PDF) beschikbaar met de bereikcijfers van beide programma’s.
Volgens het CBS is het verder opvallend dat jongeren in 2013 bijna evenveel papieren boeken leenden als volwassenen, ongeveer 38 miljoen. Wel is het aantal boeken dat is uitgeleend aan jongeren tussen 2005 en 2013 met bijna 30 procent afgenomen. In 2005 leenden jongeren nog ruim 53 miljoen boeken. In dezelfde periode nam het aantal boeken dat aan volwassenen werd uitgeleend met ruim 40 procent af; dat was in 2005 67 miljoen. In totaal daalde het aantal uitgeleende boeken in deze periode met 35 procent.
Ook daalde het aantal papieren jeugdboeken in de collectie de afgelopen jaren, met ruim 8 procent. Bij de laatste meting zaten er 11,2 miljoen jeugdboeken versus 13,6 miljoen boeken voor volwassenen in de collectie.