Meer dan 50 miljoen bezoekers voor openbare bibliotheken in 2022 

Openbare bibliotheken hebben in 2022 een recordaantal activiteiten georganiseerd, waar meer mensen dan ooit aan deelnamen. Dit blijkt uit de jaarlijkse bibliotheekstatistieken die de KB in samenwerking met het CBS, de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en SPN, het samenwerkingsverband van Provinciale Ondersteuningsinstellingen voor Openbare Bibliotheken, heeft uitgebracht.

De essentiële dienstverlening van openbare bibliotheken kwam begin 2022 kort stil te liggen vanwege nieuwe coronamaatregelen, maar de bibliotheken herstelden zich krachtig. Waar ze in pre-coronajaar 2019 220.000 activiteiten organiseerden, waren dat er in 2022 circa 247.000. In 2019 namen bijna 2,2 miljoen Nederlanders deel aan bibliotheekactiviteiten, in 2022 waren dat er ongeveer 3,4 miljoen. 

De bibliotheken werden in 2022 in totaal 50,3 miljoen keer bezocht. In coronajaren 2020 en 2021 was dat beduidend minder; op het dieptepunt in 2021 lag het aantal bezoeken op 31,3 miljoen. ‘De recordhoeveelheid georganiseerde activiteiten en deelnemers bevestigt dat de bibliotheek haar positie als centrale ontmoetingsplaats steeds meer versterkt’, concluderen de partijen achter de cijfers. Activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling en leesbevordering en kennismaking met literatuur werden het best bezocht. 

Online Bibliotheek groeide flink

In totaal waren er in 2022 1,3 miljoen volwassenen lid van de openbare bibliotheek en 2,2 miljoen kinderen en jongeren (tot 18 jaar), een groei van respectievelijk 2 en 4 procent ten opzichte van 2021. Ook het aantal uitleningen van fysieke boeken nam toe: in totaal 53,3 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 (39,8 miljoen), al laat het totaal aantal uitleningen van fysieke boeken al meerdere jaren een daling zien. De online Bibliotheek groeide flink. In 2022 hadden ruim 524.000 bibliotheekleden een online Bibliotheek-account, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2021. Het aantal uitgeleende e-books is met ruim 5,3 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2021.

Meer uitleningen via de Bibliotheek op school

Het aantal kinderen en jongeren dat via de ‘Bibliotheek op school’ of een soortgelijke samenwerking een boek leende uit de bibliotheekcollectie vertoonde in 2022 een forse stijging. Waar het aantal uitleningen via scholen in de coronaperiode 2020-2021 was teruggelopen tot circa 4 miljoen, groeide dit in 2022 tot circa 6,5 miljoen. Het aantal uitleningen via deze aanpak ligt hiermee iets hoger dan in het pre-coronajaar 2019, toen er 6,4 miljoen boeken werden uitgeleend. In schooljaar 2021-2022 werkten bibliotheken samen met 3.317 scholen in het primair onderwijs en 260 schoollocaties in het voortgezet onderwijs. Daarmee bereikten zij in totaal ruim 781.000 leerlingen. Aan de verdere uitrol van de Bibliotheek op school voor het primair en voortgezet onderwijs wordt momenteel hard gewerkt.

Caribisch deel van het Koninkrijk

Voor het eerst geven de statistieken ook volledig inzicht in de bibliotheekcijfers van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De zes bibliotheken op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) en de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Sint Maarten) telden in 2022 samen zo’n 326.000 leden. Sinds juni 2020 hebben alle inwoners van de eilanden toegang tot de online Bibliotheek. Zowel het aantal afgesloten accounts als het aantal uitleningen van e-books en luisterboeken nam vorig jaar toe op de eilanden.

De bibliotheekstatistieken 2022 van het CBS worden op korte termijn gepubliceerd.