Maurits Sabbebibliotheek start project ‘Abdijbibliothecarissen, de laatste getuigen’

Een onderzoeksteam van de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven) is begonnen aan het project ‘Abdijbibliothecarissen, de laatste getuigen’. Klooster- en abdijbibliothecarissen worden geinterviewd om het verhaal over hun beroep en de kennis die daarbij komt kijken voor komende generaties te bewaren.

De initiatiefnemers hopen met het project bijzondere getuigenissen van klooster- en abdijbibliothecarissen te bewaren en te ontsluiten. Het meest recente systematische onderzoek dat is gevoerd naar de collecties in kwestie dateert van 1983. Het resulteerde in de publicatie Gids van theologische bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Deze gids bevat een lijst van 160 bibliotheken in religieuze instellingen, gaande van abdij- en kloosterbibliotheken tot seminarie- en studiecentrumbibliotheken. Dit naslagwerk is dringend aan vernieuwing toe. Sommige van de erin vermelde bibliotheken bestaan niet meer, andere hebben delen van hun collectie afgestoten of hebben er van andere instellingen overgenomen etc. Om het kostbare papieren erfgoed in kloosters en abdijen niet verloren te laten gaan is recente informatie over dat rijke religieuze cultuurbezit een must.

In het eerste jaar van het project worden 25 bibliothecarissen geïnterviewd en worden de collectiegegevens geactualiseerd. Op die manier kan het team van de Maurits Sabbebibliotheek een beeld krijgen van de bestaande behoeften inzake het beheer en behoud van het geschreven en gedrukte patrimonium en kan zij, indien dat door de religieuze instelling zelf gewenst wordt, advies leveren om het voortbestaan van de collectie binnen de muren van het klooster of de abdij zelf te garanderen.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van de projectstuurgroep en adviseert het onderzoeksteam vanuit de eigen ervaring met het in kaart brengen van collecties, het Cometa-model, en het onderzoeken van de noden en behoeften van erfgoedbibliotheken. De onderzoeksgegegeven zullen door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek worden gebruikt om de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken te actualiseren.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.