‘Maak op tijd werk van digitale toegankelijkheid voor mensen met beperking’

Met de European Accessibility Act op komst is het belangrijk dat ook mkb-bedrijven tijdig met hun voorbereidingen beginnen en ondersteuning krijgen van hun leveranciers, zo zei voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland onlangs bij de ronde tafel die de organisatie samen met VNO-NCW over digitale toegankelijkheid had georganiseerd.

Nederland telt 2,5 miljoen mensen met een beperking. Voor mensen met een visuele beperking, maar ook bijvoorbeeld laaggeletterden, is het bezoeken en gebruiken van websites, apps, mobiele pinapparaten en automaten voor kaartverkoop vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. De European Accessibility Act, die in 2023/2024 in Nederland wordt geïmplementeerd en vanaf 28 juni 2025 ook wordt gehandhaafd, moet daar een einde aan maken. De richtlijn stelt eisen aan de toegankelijkheid van digitale producten en diensten die bedrijven leveren of gebruiken. Alleen voor kleinere bedrijven (maximaal 10 fte en een omzet tot 2 miljoen euro) die diensten leveren, geldt een uitzondering. De websites en apps van overheidsinstellingen moeten al sinds september 2020 aan de digitale toegankelijkheidseisen voldoen.

Voortrekkersrol

Deelnemers aan de ronde tafelbijeenkomst in Den Haag waren grote leveranciers van digitale producten en diensten, zoals Google, Meta en Dell, en brancheorganisaties zoals Thuiswinkel.org, NLdigital en Dutch Digital Agencies. Er is informatie met elkaar gedeeld en er werd gesproken over de kansen en uitdagingen van digitale toegankelijkheid en de regelgeving die eraan komt. Volgens Vonhof spelen de grote leveranciers en hostingspartijen met mkb-bedrijven als klant in deze een belangrijke voortrekkersrol. ‘We roepen hen op om ondernemers te ondersteunen en te helpen om hun websites, apps en dergelijke op tijd toegankelijk te maken. Het gaat om soms best ingrijpende maatregelen. Voor mkb-ondernemers is het van belang dat zij niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden en dat ze het vereiste toegankelijkheidsniveau makkelijk kunnen bijhouden.’

MKB Toegankelijk

De ronde tafel werd georganiseerd vanuit het programma MKB Toegankelijk, waarmee MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS brancheorganisaties en bedrijven stimuleren om werk te maken van toegankelijkheid. De ambitie is dat iedereen zonder drempels moet kunnen meedoen, en die ambitie wordt ondersteund door de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag Handicap.

Inzetten op toegankelijkheid biedt ondernemers zelf ook kansen, stellen de partijen. Een toegankelijk product of dienst levert namelijk meer afzet en dus mee omzet op en heeft een positieve impact op de maatschappij. Informatie, advies en tips over ‘toegankelijk ondernemen’ en de richtlijn zijn terug te vinden op www.mkbtoegankelijk.nl/website. Voor mkb’ers die zelf de digitale toegankelijkheid van hun eigen website willen testen is er www.ismijnsitetoegankelijk.nl.