Lenen e-books mogelijk gratis voor jongeren

Jongeren onder de 18 jaar moeten straks een deel van de e-books gratis kunnen lenen in de bibliotheek. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs staat welwillend tegenover dat idee.

Ze reageerde daarmee op een pleidooi van de PvdA in een Kamerdebat over de nieuwe bibliotheekwet. Nu kunnen bibliotheken een heffing vragen voor de uitleen van e-books. Maar de PvdA vindt gratis toegang tot studieboeken en literatuur juist voor de ontwikkeling van jongeren belangrijk. Bussemaker denkt in eerste instantie vooral aan AVI-leesboeken voor het basisonderwijs en de leeslijst in het voortgezet onderwijs, die wat haar betreft in de toekomst ook in digitale vorm gratis in de bieb moeten komen te staan. Het zal hoe dan ook gaan om een deel van het aanbod, omdat het vanwege auteursrecht niet mogelijk is alle jeugdboeken gratis uit te lenen. Dat zou de nog altijd prille markt van e-books verstoren.

Verder ziet Bussemaker wel wat in het voorstel van de ChristenUnie om te komen tot een landelijke bibliotheekpas, waarmee het mogelijk moet worden om makkelijker boeken te lenen in plaatsen waar je niet woont. Hoe dit precies vorm moet krijgen, moet nog worden uitgewerkt.