LCRDM verkent taken en rollen van de datastewardship

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland. Het Coördinatiepunt heeft onderzoek gedaan naar wat er momenteel binnen Nederlandse onderzoeksinstellingen wordt gevraagd, geïmplementeerd en ontwikkeld voor en door datastewards.

Voor alle onderzoeksinstellingen wordt steeds duidelijker dat professionalisering van datastewardship, oftewel research datamanagement, belangrijk is; dat datastewards nodig zijn, en dat de verschillende datastewardship-rollen in een organisatorisch framework moeten worden geplaatst.

Gezien de heersende onduidelijkheid over de invulling van datastewardship, is een LCRDM-taakgroep aan de slag gegaan om in de periode van oktober 2018 tot eind maart 2019 inzichtelijk te maken wat er momenteel binnen Nederlandse instellingen wordt gevraagd, geïmplementeerd en ontwikkeld voor en door datastewards. Op basis van literatuurstudie, analyse van actuele vacatureteksten, een enquête, en een serie interviews, is een duidelijk beeld ontstaan van datastewardship in Nederlandse onderzoeksinstellingen.

In het rapport worden drie taakgebieden geïdentificeerd: ‘Embedded en operationeel’, ‘Generiek en advies’ en ‘Beleid, strategie en coördinatie’. Deze geven goed weer waar het zwaartepunt van een datastewardshipfunctie ligt en bieden een basis voor duidelijker taakomschrijvingen.

Dé generieke of dé operationele datasteward bestaat echter niet. Een zekere mate van flexibiliteit in de invulling van datastewardship-rollen moet daarom zeker behouden blijven.

Rapport, infographic en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo.