Lancering LEES-app om jongeren tot digitaal lezen te verleiden

De online Bibliotheek heeft vandaag voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten de app LEES gelanceerd, waarmee deze groep een jaar gratis toegang krijgt tot 120 e-books en luisterboeken. Doel van de app is om het leesplezier onder jongeren te stimuleren en hen bekender te maken met de mogelijkheid om digitaal te lezen en te luisteren via de online Bibliotheek. 

Om van de LEES-app gebruik te kunnen maken hoeven de jongeren niet lid te zijn van de bibliotheek. Volgens Lieke Hoefs, coördinator van de online Bibliotheek, is daar bij de ontwikkeling van de app bewust voor gekozen: ‘Omdat we het van groot belang vinden dat meer jongeren ontdekken hoe fijn het is om te lezen en te luisteren, wilden we alle mogelijke drempels wegnemen. Na het downloaden van de app kan er meteen worden gelezen of geluisterd. We hopen natuurlijk dat deze digital natives zich meer aangesproken zullen voelen omdat het om digitaal materiaal gaat.’

Lezen ‘saai’, aanbod ‘te groot’

Dat het verstandig is om lezen onder 12- tot 18-jarigen te stimuleren, blijkt uit het feit dat Nederlandse jongeren op het gebied van leesvaardigheid het laagst scoren van alle leeftijdsgenoten die hierop binnen vijftien EU-landen worden gemonitord. Een kwart van hen dreigt zelfs laaggeletterd te blijven. ‘Maar jongeren stimuleren om te lezen valt nog niet mee’, weet Hoefs. ‘Veertig procent van de Nederlandse 12- tot 19-jarigen die voor een zojuist verschenen onderzoek in opdracht van KVB Boekwerk werden bevraagd, noemt lezen saai. Zesentwintig procent zegt niet goed wegwijs te kunnen worden in het grote aanbod. Om die reden hebben we scherp gekeken naar de samenstelling van de 120 gratis titels in de LEES-app. Van sportbiografieën tot spannende thrillers en van boeken van komieken tot young adult-romans; wil je jongeren aan het lezen krijgen, dan moet het aanbod laagdrempelig zijn en heel goed passen bij hun interesses.’ Speciaal voor de app hebben twee schrijvers, Joost Oomen en Khalid Boudou, nieuwe verhalen geschreven. 

Pilot van een jaar

De lancering van de LEES-app vindt plaats aan de vooravond van de Boekenweek van Jongeren, die loopt van 15 tot en met 24 september. Traditiegetrouw wordt daarbij het fysieke boekenweekgeschenk 3PAK uitgegeven, met ditmaal verhalen van Nydia van Voorthuizen en Marie Lotte Hagen, Rima Orie en Philip Huff. Deze verhalen zullen ook als e-books en luisterboeken verschijnen in de LEES-app.

De LEES-app wordt gelanceerd als pilot en is gedurende een jaar (tot september 2024) actief. Op deze manier kunnen de titels in de app gratis worden aangeboden en kan er worden onderzocht tot welk leesgedrag de app aanzet. Tijdens de pilotperiode zullen leesconsulenten van bibliotheken samen met vmbo- en mbo-docenten de app actief onder de aandacht brengen. Jongeren die enthousiast zijn geworden, kunnen ook na de beëindiging van de pilot digitaal blijven lezen en luisteren. Met een jeugdlidmaatschap van de bibliotheek hebben jongeren tot 18 jaar ook gratis toegang tot de e-books en luisterboeken van de online Bibliotheek.